Celosvětový objem nákupů společností skupiny APAG činí v průměru více než 40 milionů eur. Největší část náleží výrobním materiálům a různým důležitým materiálům, k nimž patří polovodiče, pasivní komponenty, desky plošných spojů, plastové a optické díly, kabely a kabelové svazky.

Požadavky na dodavatele

Své dodavatele už v rané fázi zapojujeme do svých vývojových, výrobních a obchodních procesů. Tím vzniká úzká spolupráce a intenzivní výměna know-how, nápadů a odborných znalostí a dochází k optimální realizaci výrobků. Na oplátku nabízíme dodavatelům vynikající možnosti rozvoje, atraktivní podmínky a dlouhodobou spolupráci.

Od dodavatelů očekáváme, že splní následující podmínky:

 • Dodavatel musí mít struktury a logistiku, díky kterým dokáže zásobovat všechna pracoviště APAG na celém světě.
 • Konkurenceschopnost, co se týče cen, spolehlivosti a flexibility.
 • Ochota snižovat náklady, zajišťovat transparentnost nákladů a zvyšovat produktivitu.
 • Zaměření na inovace a nepřetržité zdokonalování výrobků a procesů.
 • Zkušenosti s výrobou prototypů a související odbornost.
 • Přijetí nákupních podmínek APAG.
 • Zásada nulové závadnosti u všech dodávek.
 • Splnění všech aktuálních požadavků na kvalitu.
 • Schopnost aktualizovat údaje v mezinárodním systému údajů o materiálech (Material Data System – IMDS).
 • Elektronická výměna dat kompatibilní s organizací APAG.
 • Ochota fakturovat za dodávky / služby pomocí postupu samofakturace.
 • Ohledy na společenskou odpovědnost i na ekonomické a ekologické chování, pokud jde o udržitelnost, zejména v souvislosti s čistotou ovzduší, spotřebou energie, emisemi skleníkových plynů, zacházením s přírodními zdroji, snižováním množství odpadů a s kvalitou a spotřebou vody.
 • Dodržování všech příslušných zákonů a předpisů, které je nutno vzít v potaz při plnění dodavatelských zakázek – zejména jde o zákony namířené proti korupci a praní špinavých peněz, zákony o hospodářské soutěži a protitrustové zákony, právní předpisy týkající se kontroly dovozu a o daňovou legislativu.
 • Dodavatel nesmí vědomě nabízet výrobky obsahující suroviny, při jejichž získávání došlo k porušování lidských práv, korupci nebo etnickému násilí nebo které mají negativní dopad na životní prostředí.
 • Při získávání surovin, jako jsou cín, wolfram, tantal nebo zlato, musí dodavatel spolupracovat s prověřeným a bezkonfliktními výrobci surovin a rafineriemi.

APAG od svých dodavatelů obecně očekává, že všechny výše zmíněné zásady vezmou v potaz v celém svém hodnotovém řetězci.

Přístup k vašemu účtu