Elektronické řídicí jednotky

Řídíme se hlavními zásadami, jež jsou součástí našeho KRÉDA: Ohleduplnost, závazek, kreativita, soudržnost a charakter. Tyto zásady, jimiž se řídí celý tým, nám pomáhají dosahovat vynikajících výsledků v každém projektu, kterého se účastníme. Náš tým odborníků z oblasti výzkumu a vývoje uvádí kreativní nápady do praxe a náš výrobní tým pracuje na tom, abychom výrobky dodávali včas a při dodržení stanovených nákladů.

Podstatou fungování společnosti APAGCoSyst je začlenění jednotlivců do týmu a uvádění nápadů do praxe. Díky tomu dokážeme porozumět specifikacím od zákazníků a zařídit, aby výrobek fungoval ve vozidle podle jejich představ. Tým APAGCoSyst není pouhým příjemcem specifikací – identifikujeme problémy a přemýšlíme systémově.

Své výrobky dodáváme mnoha výrobcům OEM a přímým dodavatelům v automobilovém průmyslu v Evropě, Severní Americe a Japonsku. Výrobky z produkce APAGCoSyst lze najít v automobilech a motocyklech Porsche, Audi, Volkswagen, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, BMW, Mini, Rolls Royce, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar, Land Rover, Cadillac, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Renault a Nissan.

Rovněž dodáváme inovační elektronická řešení zákazníkům v jiných odvětvích, k nimž patří zemědělství, průmysl, zdravotnictví atd. Chcete-li se dozvědět, jak náš pokročilý design a výrobní kapacity mohou posloužit vašim cílům, obraťte se na nás ještě dnes.

Společnost APAGCoSyst navrhuje a vyrábí elektronické řídicí jednotky (ECU) na zakázku pro automobilové aplikace.

K našim službám patří:

 • Návrh systému
 • Zpracování požadavků a tvorba specifikací
 • Architektura a vývoj analogových a digitálních obvodů
 • Vývoj vestavěného softwaru včetně vývoje aplikací schopných fungovat v reálném čase (RTOS)
 • Počítačem podporovaný design (CAD) pro sestavy a kryty
 • CAD data osazených desek plošných spojů pro virtuální mechanickou integraci
 • Validace, komplexní testování (hardware ve smyčce – HIL, elektromagnetická kompatibilita), ověření vlivu výrobku na životní prostředí a typové zkoušky výrobku.
 • Řízení a zajištění kritických systémů z hlediska zabezpečení, podle ISO26262 (až po ASIL B)
 • Řízení a zajištění integrace a souladu AUTOSAR

Platformy, které používáme, poskytují řadu vstupů a výstupů. Jsou určeny pro automobilový průmysl a lze je využít pro rychlou výrobu zkušebních prototypů, ale i pro sériové aplikace. Mechanické díly a konektory jsou navrženy k použití v automobilu.


Oblasti specializace

Smart Motor Control

smart actor controlSpolečnost APAGCoSyst navrhuje a vyrábí řídicí jednotky pro ovládání motorů a pohony pro celou řadu aplikací v automobilovém průmyslu. Jedná se například o řídicí jednotky pro ovládání volantu s elektronicky nastavitelným sklonem a výškou, jednotky pro aktivaci spoilerů, ovladače zvedání podvozku a regulátorů přívodu vzduchu.

Náš vývoj se zaměřuje na zákazníka a je specifický pro daný projekt. Dodáváme řešení pro různé OEM výrobce automobilů pro řadu modelů aut, přičemž v každém projektu se přizpůsobujeme daným limitům a specifikacím. Navrhujeme výkonové stupně podle typu poháněného motoru a požadované systémové funkce. Podle přání zákazníka zhotovujeme manipulační spínače, polohovací snímače a signalizaci.

Uvědomujeme si, že připojení ke komunikační síti vozidla se liší projekt od projektu, a pracujeme tak, abychom byli nadále v souladu s příslušnými směrnicemi o elektromagnetické kompatibilitě a o ochraně životního prostředí. Zkušení odborníci integrují elektroniku přímo do mechaniky – s přihlédnutím k omezením souvisejícím s prostorem, balením, montáží a návrhem konektorů pro připojení. Rozumíme rovněž diagnostickým a monitorovacím funkcím, optimalizacím výkonu, řízení rychlosti, optimalizaci hlučnosti a nejmodernějším bezpečnostním opatřením.

Rozhraní HMI

Společnost APAGCoSyst navrhuje a vyrábí automobilovou elektroniku ovládanou dotykem, což je elegantní prvek, který se stále častěji objevuje v různých aplikacích u luxusních vozů. Dokážeme nahradit mechanické spínače v přístrojových deskách, středových a stropních konzolích – často se zabudovanými kontrolkami.

Díky chytrým telefonům si uživatelé intuitivně zvykli na ovládání pomocí dotykového displeje, který je rozšířen, tak že se z něj stává uživatelské rozhraní. Dotyková technologie tomuto rozšíření napomáhá, Jelikož dotykové systémy už ani nevyžadují kontakt; dokážou reagovat na pouhé přiblížení. Tyto kapacitní dotykové systémy jsou stále běžnější, a to dokonce i v aplikacích bez displeje.

Umíme integrovat snímače na deskách plošných spojů, fólií nebo sítí a zajistit zpětnou dotykovou odezvu. Zpracování signálu probíhá buď samostatně, nebo s použitím integrovaného dotykového ovladače. Tým APAGCoSyst si je vědom toho, jak je důležitá optimalizace elektromagnetické kompatibility, a umí vyvinout mechanismy, jako jsou ochranné obvody, „ladicí obvody “ nebo nezbytný softwarový filtr zabraňující provozním chybám.

Nabízíme například dotykové vypínače vnitřních i venkovních světel s ovládáním intenzity a dotykové ovladače motoru.

Smart Sensor Control

smart sensor controlSpolečnost APAGCoSyst navrhuje a vyrábí zkušební přípravky pro měřící a další přístroje. Každý projekt je uzpůsoben požadavkům zákazníka. Úzce spolupracujeme se specialisty z oboru mechanické konstrukce. Používáme lakované, stříkané, chromované a pokovované povrchy, které jsou nezbytné pro realizaci 3D návrhu a správnou implementaci osvětlení. Abychom docílili homogenního rozložení světla, používáme světlovody.

Umíme vyvinout jednobarevné nebo vícebarevné osvětlení a jsme schopni dynamicky měnit barvu symbolů a stupnic. Naši odborníci jsou zběhlí v řízení displejů, krokových motorů a osvětlovacích prvků, mají zkušenosti v oblasti zpracování a filtrování signálů parametrů jako je hladina paliva, řízení situačních symbolů a interaktivních menu. Díky tomu dokážeme snímat externí data přes analogové a digitální vstupy a společné sběrnicové systémy automobilů.

Vyrobili jsme například celé přístrojové sady pro prototypy a celé série speciálních vozidel.

Funkční brány

functional-gatewaysDržíme krok s rychlými změnami v oblasti automobilové elektroniky. Rozšiřování digitálních funkcí automobilů vede k větší složitosti palubních elektronických systémů, a tím i k nutnosti používat větší množství elektronických řídicích jednotek.

Vzhledem ke stále častějšímu používání chytrých senzorů a chytrých motorů vyžadují tyto komplexní sítě řešení, která jim umožní fungovat společně. Dodáváme brány, které fungují jako hlavní řídicí jednotky pro osvětlení interiéru, aerodynamické řídicí jednotky, pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS) s vizuální nebo dotykovou zpětnou vazbou, rozšířenou realitu atd.

Uvědomujeme si, že pokroky v elektronické architektuře vozidel vyžadují přizpůsobivá a inovační řešení. Jelikož vyrábíme na zakázku, neprodáváme sériové produkty. Naše interní týmy navrhují funkční brány pro zákazníkův konkrétní systém a vyrábějí je v jakémkoli požadovaném množství. Díky zkušenostem s platformou AUTOSAR si náš celosvětový tým dokáže poradit prakticky s jakýmkoli náročným úkolem v oblasti navrhování.

Komplexní softwarová řešení

Software pro nadaceNaši odborníci vyvinuli komplexní softwarová řešení (software stacks). Díky tomu je můžeme integrovat do svých nástrojových řetězců, a docílit tak snížení nákladů, které účtujeme zákazníkům. Tato integrace je srovnatelná s konfiguracemi AUTOSAR a je užitečná v řadě aplikací od datového softwaru a zabezpečení až po řízení konfigurací pro různé varianty.

Náš tým zajišťuje vývoj komplexních softwarových řešení (software stacks) pro jakékoli elektronické řídicí jednotky. Tato služba je ideální jak pro společnosti, které nemají vlastní týmy pro vývoj elektronických řídicích jednotek, tak pro menší vývojářské týmy. Vývoj komplexních softwarových řešení (software stacks) je také ideální pro firmy, jež jsou v oboru vývoje elektroniky nováčky, pro společnosti vyrábějící prototypy nebo pro výrobce speciálních automobilů, kteří si navrhují vlastní vozy, ale nemají příliš široký tým.

 • Software

  Náš tým má značné zkušenosti s celou řadou softwaru, jako je například:

  • IBM Doors
  • CAD Catia Vx
  • MATLAB – Simulink & Stateflow
  • dSpace Target Link
  • CodeGenerator
  • Vektorové nástroje, např. CANoe a daVinci
  • Polyspace – statická analýza kódu
 • Certifikáty

  Společnost APAGCoSyst dodržuje řadu oborových norem, k nimž patří:

  • ISO 26262 Silniční vozidla – funkční bezpečnost
  • ISO 13485 Zdravotnické prostředky
  • IATF 16949 Automobilový průmysl
  • Řízení kvality
  • ISO 9001 Kvalita
  • Systémy řízení
  • Agile
  • Vývojové procesy kompatibilní s Automotive SPICE

Jakožto poskytovatel několika řešení na jednom místě nabízí společnost APAGCoSyst celosvětovou výrobu a montáž elektroniky. Podrobnosti jsou uvedeny v sekci o zakázkové výrobě elektroniky. Nabízíme širokou škálu služeb, díky kterým se odlišujeme od konkurence. Patří k nim laserové dělení panelů desek plošných spojů, 3D laserové skenování, pájení kabelů, finalizace produktů a pokročilé technologie zalévání obvodů (v případě exteriérových součástí, které jsou vystaveny nepříznivým podmínkám).

Dále zhotovujeme sestavy na zakázku a dokážeme navrhnout a vyrobit automatizované montážní linky pro produkci velkých sérií v naší výrobní pobočce.

Vzhledem k rozsáhlému výčtu našich schopností a certifikací jsme ideálním partnerem pro celou řadu projektů. Naše platformy řídí na zakázku zhotovovaná elektromechanická, osvětlovací a jiná zařízení v sériové výrobě pro osobní automobily, ale také malé série ve speciálních vozidlech (např. zemědělských a rekreačních) v oblasti komfortu a prvků karoserie.

Díky aktivnímu a flexibilnímu týmu a úplným výrobním kapacitám, jež nám umožňují kdykoli v krátké době vyrábět vzorky v rané fázi a sériové vzorky, dokážeme výrazně zkrátit vývojové cykly a celkovou dobu trvání projektu. Pokud chcete projekt urychlit, obraťte se na nás.