apagcosyst visions and valuesKrédo naší společnosti

Pět zásad

Zakládáme si na našich firemních hodnotách, jimiž se řídíme při každodenním rozhodování, a které nám slouží jako základ pro každoroční hodnocení zaměstnanců.

Consideration

Ohleduplnost

 • Chápeme perspektivy a úhly pohledu ostatních
 • Podporujeme rozmanitost v myšlení, věku, pohlaví, národnosti nebo jiné osobní orientaci
 • Jsme čestní a autentičtí
 • Chováme se k ostatním tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám
 • Umožňujeme našim zaměstnancům rozvíjet se a svěřujeme jim pravomoc činit důležitá rozhodnutí

Závazek

Závazek

 • Činíme vše, co je v našich silách
 • Jsme spolehliví
 • Vždy se účastníme domluvených schůzek a aktivně se do nich zapojujeme
 • Dokončujeme práci a nepřestáváme na ní pracovat, dokud není hotová
 • Poskytujeme dlouhodobě stabilní služby našim zákazníkům, dodavatelům a kolegům

Kreativita

Kreativita

 • Přemýšlíme nad rámec naší každodenní práce o tom, jak a proč pracujeme a co by se dalo zlepšit
 • Máme vždy pozitivní přístup
 • Inspirujeme ostatní, aby o práci uvažovali nad rámec jejich každodenních povinností
 • Podporujeme otevřenou komunikaci a zpětnou vazbu
 • Zaměřujeme se na hlavní příčiny problémů a příležitosti

Soudržnost

Soudržnost

 • Pracujeme směrem ke společnému cíli a prospěchu
 • Jednáme upřímně
 • Zajímáme se o naše kolegy a pečujeme o dobré vztahy na pracovišti
 • Důvěřujeme a snažíme se být důvěryhodní
 • Vytváříme pohodu na pracovišti pro nás, náš tým a ostatní kolegy

Charakter

Charakter

 • Zaměřujeme se na zákazníka
 • Vytváříme výsledky, na které jsme hrdí
 • Přijímáme odpovědnost za svou práci
 • Pomáháme si, neobviňujeme ani neodsuzujeme
 • Zaměřujeme se na kvalitu, pracujeme vždy zodpovědně a s plným nasazením, jak s dozorem, tak bez dozoru