Společnost APAGCoSyst dodává komponenty v oblasti elektroniky a osvětlení pro automobilový průmysl, zdravotnictví a pro další různé. Zkušený tým výzkumu a vývoje společnosti APAGCoSyst se specializuje na uvádění kreativních nápadů do praxe pomocí procesů návrhu, vývoje a výroby jedinečných a komplexních výrobků na našich špičkových výrobních zařízeních. Řídíme se hlavními zásadami, jež jsou součástí našeho KRÉDA: Ohleduplnost, závazek, kreativita, soudržnost a charakter. Tyto zásady nám pomáhají dosahovat vynikajících výsledků v každém projektu, kterého se účastníme.

Kvalita znamená dodávání výrobků a služeb uzpůsobených tak, aby předčily očekávání našich zákazníků, a aby byly dodány v dohodnutém časovém rámci a v optimálním poměru cena-výkon. Chápeme, že každý zákazník má jiné potřeby, a proto naše koncepce kvality zahrnuje poskytování profesionálních a spolehlivých služeb našim partnerům. Navíc v souladu s naším firemním krédem v oblasti vývoje, výroby a zákaznických služeb dodržujeme vlastní standardy kvality.

Jako smluvní výrobce, který přísně dodržuje standardy nejvyšší kvality uplatňované v automobilovém průmyslu a ve zdravotnictví, dokážeme splnit prakticky jakékoli požadavky našich zákazníků.
Quality
Například desky plošných spojů kontrolujeme ve všech fázích zpracování včetně dokladu o shodě s nákupní objednávkou, prověřujeme pokud jde o jednotný vzhled, čitelný text, kvalitu pokovování, rozměry, zarovnání otvorů, přilnavost a elektrické zkoušky. Odborníci společnosti APAGCoSyst v oblasti kvality rovněž zajišťují, aby desky plošných spojů neměly žádné výrobní ani kosmetické vady, drobné praskliny, poškrábané okraje apod.

100% pravidelným procesním testováním udržujeme výjimečnou kvalitu. Tím zajišťujeme, že naše postupy, výrobní závody a zařízení drží krok s nejnovějším vývojem.

Je-li to možné, snažíme se při každé příležitosti stanovovat nové standardy kvality.


Závazky udržitelnosti

Jako globální společnost si je APAGCoSyst vědoma své odpovědnosti. To platí jak pro naše vlastní procesy, tak pro spolupráci s dodavateli a náš vliv na společnost jako celek.

Společnost APAGCoSyst je certifikována podle normy ISO 14001. To zahrnuje komplexní opatření nezbytná k zajištění odpovědného využívání energie a zdrojů. Jsme přesvědčeni, že maximální využití různých možností, které jsou k dispozici pro zajištění udržitelného podnikání, nám umožní zachovat zdravé životní prostředí, v němž stojí za to žít.

Společnost APAGCoSyst vždy převyšuje zákonem dané požadavky týkající se ochrany životního prostředí, jakož i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to díky iniciativám neustálého zlepšování zahrnujícím všechny zaměstnance, služby, výrobu a obchodní procesy.

Standardy v našem dodavatelském řetězci zajišťujeme tím, že zavádíme procesy, které průběžně kontrolují náš dodavatelský řetězec s ohledem na výskyt konfliktních minerálů. Prověřili jsme téměř 100 dodavatelů ohledně používání konfliktních surovin.

Politika kvality a ochrany životního prostředí společnosti APAGCoSyst je striktně založena na našich hodnotách.

Související dokumenty:


Normy pro vývoj

Řídíme se mnoha normami pro vývoj, které vedou ke kvalitnímu designu a výrobě. Například:

 • IBM DOORS®. Systém DOORS společnosti IBM nám umožňuje komunikovat se všemi zúčastněnými stranami projektu na jednom místě, a tím zajistit, aby veškeré požadavky na výrobu byly aktuální a abychom jim porozuměli a splnili je.
 • Polarion. Tento systém pro řízení životního cyklu aplikací (application lifecycle management – ALM) nám umožňuje vyvíjet a kontrolovat softwarové nástroje používané pro design elektronických sestav a desek plošných spojů (PCBs).
 • ISO 26262. Touto normou se řídí vývoj elektrických systémů v silničních vozidlech, čímž je zajištěno jejich bezpečné fungování.
 • Agilní vývoj. Organizace naší společnosti usnadňuje spolupráci jednotlivých týmů na všech úrovních, což umožňuje vnést do každého projektu příslušné znalosti a aktivní přístup.
 • Automotive SPICE®. APAGCoSyst využívá normu ISO/IEC 15504, běžně známou jako model hodnocení procesů Automotive SPICE, pro co nejefektivnější řízení projektových úkolů a dodavatelů.

Výrobní normy

V APAGCoSyst se naše výrobní postupy řídí přísnými oborovými a interními normami kvality. Patří k nim:

 • ISO 26262. Touto normou se řídí vývoj elektrických systémů v silničních vozidlech, čímž je zajištěno jejich bezpečné fungování.
 • IPC 610, úroveň 3. IPC 610 je norma pro výrobu elektronických sestav. APAGCoSyst vyrábí elektronické sestavy podle nejvyšší z těchto norem – IPC 610, úroveň 3.
 • IPC 7711. Tato norma poskytuje standard pro přepracovávání a opravy elektronických sestav a desek s tištěnými spoji.
 • Inteligentní výrobní procesy:
  • Automatické sledování KPI: Náš systém MES umožňuje sledovat klíčové výkonnostní ukazatele v čase a v digitální podobě pro každý sektor našich výrobních závodů, takže se nikdy neztratí žádná informace.
  • Identifikace a specifický systém sledovatelnosti na úrovni operací: DMX kódy naskenované na každém jednotlivém výrobku zajišťují, že se do následujících výrobních kroků dostanou pouze ověřené a shodné hotové díly, a ve vzácných případech chyb je možné vysledovat problém  až na úroveň komponent. To nám umožňuje udržovat historicky nízkou úroveň PPM vad v jednociferných číslech.
  • Systém včasného varování v reálném čase: Když se skutečná výroba odchýlí od nastaveného cíle a produkuje abnormality, systém poskytne technikům a manažerům zpětnou vazbu a upozornění v reálném čase.
  • V našich závodech je implementována ESD Pochrana a, řízení teploty a vlhkosti s okamžitým upozorněním a přetlak ve výrobních prostorech zajišťující odpuzování prachu. Naše montážní linky jsou navrženy tak, aby minimalizovaly lidskou manipulaci.

Závazky ke kvalitě výrobku

APAGCoSyst nabízí vysokou úroveň sledovatelnosti komponentů a propojení procesů. Problémy řešíme okamžitě, protože každý vyrobený díl je označen unikátním QR kódem.

Díky přísným postupům zajištění kvality si zákazníci mohou být jisti, že společnost APAGCoSyst nikdy nesníží své standardy kvality, aby redukovala  náklady. Každý modul je před odesláním testován.

Zamezení podvodným/padělaným elektronickým součástkám:

V případě, že společnost APAGCoSyst bude požádána o nákup součástek z neautorizovaných zdrojů, o nákup součástek se starými datovými kódy nebo tyto součástky obdrží od svého zákazníka, společnost APAGCoSyst použije svůj postup pro příchozí součástky z neautorizovaných zdrojů založený na standardech AS6081 a IDEA-STD-1010 (včetně kontroly štítků, značení, dekapsulace nebo rentgenu a porovnání se svou databází originálních štítků/součástek, …) a nezahájí výrobu bez souhlasu svého zákazníka.

Originální součástka vs. padělaná součástka

Firemní politika společnosti APAG týkající se používání neautorizovaných zdrojů

Naše výrobky dodáváme mnoha výrobcům OEM a přímým dodavatelům v automobilovém průmyslu v Evropě, Severní Americe, Japonsku a Číně. Naše výrobky lze najít v automobilech a motocyklech Porsche, Audi, Volkswagen, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, BMW, Mini, Rolls Royce, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar, Land Rover, Cadillac, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Renault a Nissan. APAGCoSyst dodává inovativní elektronická řešení i zákazníkům v jiných odvětvích, k nimž patří zemědělství, průmysl, zdravotnictví atd. Chcete-li se dozvědět, jak náš pokročilý design a výrobní kapacity mohou posloužit vašim cílům, kontaktujte nás ještě dnes.


Certifikáty

Chcete-li si zobrazit PDF některého našeho certfikátu, klikněte na příslušný odkaz: