Obory, v nichž působíme

Společnost APAGCoSyst dodává komponenty v oblasti elektroniky a osvětlování pro automobilový průmysl a pro zdravotnictví i pro různé průmyslové obory. Náš zkušený tým výzkumu a vývoje se zaměřuje na uvádění kreativních nápadů do praxe. Umíme navrhovat, vyvíjet a vyrábět jedinečné komplexní zboží, které vzniká v našich špičkových výrobních zařízeních. Řídíme se hlavními zásadami, jež jsou součástí našeho KRÉDA: Ohleduplnost, závazek, kreativita, soudržnost a charakter. Tyto zásady nám pomáhají dosahovat vynikajících výsledků v každém projektu, kterého se účastníme.

Náš tým poskytuje širokou škálu řešení v oblasti výroby a vývoje pro velké množství OEM výrobců a jejich přímým dodavatelům, přičemž také spolupracuje se zákazníky z různých jiných oborů.


Automobilový průmysl

Společnost APAGCoSyst spolupracuje s celosvětovými výrobci automobilů už od svého vzniku v roce 1954. Dnes jsme pyšní na to, že spolupracujeme s velkými OEM výrobci a jejich přímými dodavateli v automobilovém odvětví a poskytujeme různá komplexní řešení pro elektroniku a osvětlení. K hlavním službám, jež nabízíme zákazníkům z oblasti automobilového průmyslu, patří:

Kvalitní elektroniku dodáváme různým společnostem z automobilového odvětví – od startupů, které usilují o uvedení svých výrobků na trh, až po velké nadnárodní OEM výrobce automobilů. Jelikož oddělení výzkumu a vývoje i výrobní podniky máme v Evropě a v Severní Americe, dokážeme zákazníkům pomoci dostat se při nižších nákladech na světové trhy.

Společnost APAGCoSyst má osvědčení IATF 16949 pro výrobu v automobilovém průmyslu a má zkušenosti s procesy ISO26262 pro projekty s plnou odpovědností dosahující úrovně ASIL B a s odpovědností za dílčí systémy na úrovni ASIL C.

Zdravotnictví

Jsme pyšní na to, že mnohé schopnosti, které společnost APAGCoSyst využívá v automobilovém průmyslu, mají široké uplatnění ve zdravotnictví, kde navrhujeme a vyrábíme součástky pro nemocniční postele, digitální teploměry, elektrické invalidní vozíky, dezinfekční technologie atd.

Díky velkému důrazu na řízení kvality jsme dokázali navázat spolupráci se zákazníky ve zdravotnickém odvětví, kde se vyžaduje striktní dodržování příslušných norem v oblasti designu a výrobě zdravotnického vybavení. K našim službám souvisejícím s oborem zdravotnictví patří:

Společnost APAGCoSyst má zkušenosti s procesy ISO 13485 (pro požadavky na řízení kvality v oblasti zdravotnických zařízení) a IEC 60601 (zkoušky bezpečnosti a osvědčení pro elektrické systémy ve zdravotnických zařízeních) pro výrobu v oboru zdravotnictví.

Průmysl

industrial sectorPoskytujeme vysokosériovou zakázkovou výrobu elektroniky pro společnosti, které působící v mnoha různých oborech a mají zájem o kvalitní elektroniku.

Splňujeme požadavky směrnice RoHS a naše sídlo a výrobní závody mají certifikaci podle norem ISO 14001:2015 a ISO 9001:2015, což nám umožňuje spolupracovat s firmami v téměř jakémkoli odvětví.

Zemědělství

Náš tým má značné zkušenosti s vývojem řešení pro zemědělství. Roboty, snímače teploty a vlhkosti, technologie GPS , letecké snímkování a další důmyslné zemědělské technologie vyžadují spolehlivé elektronické řídicí jednotky.

Zákazníkům z oblasti zemědělství poskytujeme kvalitní vývoj a velkovýrobu.


Výroba elektroniky od společnosti APAGCoSyst

Své výrobky dodáváme mnoha OEM výrobcům a jejich přímým dodavatelům v automobilovém průmyslu v Evropě, Severní Americe a Japonsku. Naše výrobky lze najít v automobilech a motocyklech Porsche, Audi, Volkswagen, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, BMW, Mini, Rolls Royce, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar, Land Rover, Cadillac, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Renault a Nissan. Rovněž dodáváme inovační elektronická řešení zákazníkům v jiných odvětvích, k nimž patří zemědělství, průmysl, zdravotnictví atd. Chcete-li se dozvědět, jak náš pokročilý design a výrobní kapacity mohou posloužit vašim cílům, obraťte se na nás ještě dnes.