Naši dodavatelé jsou povinni zadávat a aktualizovat údaje v Mezinárodním systému řízení dat (IMDS).

Mezinárodní systém údajů o materiálech (IMDS) je systém údajů o materiálech v automobilovém průmyslu. Původně byl společným vývojem společností Audi, BMW, Daimler, DXC, Ford, Opel, Porsche, VW a Volvo. Od té doby se k němu připojili další výrobci a IMDS se stal globálním standardem, který používají téměř všichni světoví výrobci OEM. V současné době probíhají jednání s dalšími výrobci o jejich účasti.

V systému IMDS se shromažďují, udržují, analyzují a archivují všechny materiály používané při výrobě automobilů. Pomocí IMDS je možné plnit povinnosti, které výrobcům automobilů, a tedy i jejich dodavatelům, ukládají národní a mezinárodní normy, zákony a předpisy.

Každý výrobce OEM může mít zvláštní kritéria pro přijetí. Informujte se o kritériích přijatelnosti OEM a o archivu zpravodaje MDS na stránkách Mezinárodního systému materiálových dat.

APAG IMDS ID-N° 11545
Email: SupplierIMDS@apagcosyst.com
Kontakt: Mr. Miroslav Dubec (miroslav.dubec@apagcosyst.com)