Společnost APAGCoSyst ctí vaše soukromí i účel, za kterým nám jakožto návštěvník našich internetových stránek poskytujete údaje. Shromážděné údaje nesdílíme se třetími stranami, ani jim je neprodáváme a nepronajímáme, ani to nemáme v úmyslu.

Shromažďované údaje

Pokud od nás požadujete informace nebo nám je předáváte e-mailem prostřednictvím funkce „mail to: info@apagcosyst.com“ nebo při vyplnění kontaktního formuláře, můžeme vaši e-mailovou adresu a případné další vámi poskytnuté údaje uložit. Tyto informace smíme použít k tomu, abychom vás mohli v budoucnu kontaktovat poštou, e-mailem nebo po telefonu a předat vám informace o našich řešeních či službách, které by podle našeho názoru mohly být pro vás přínosné. Vaše e-mailová adresa a další údaje, které nám poskytnete, nebudou prodány žádné třetí straně.

Údaje shromažďované jinými stranami

Toto oznámení se týká pouze zásad platných na internetových stránkách společnosti APAGCoSyst, a nikoli na internetových stránkách, na něž se uživatel dostane prostřednictvím odkazů na našich stránkách. Společnost APAGCoSyst nenese odpovědnost za zásady shromažďování údajů platné na jiných internetových stránkách ani za postupy používané internetovými stránkami, které odkazují na naše stránky nebo na něž odkazují naše stránky, ani za informace a obsah takových internetových stránek. Odkazy na jiné internetové stránky jsou často poskytovány výhradně za účelem upozornění na informace o tématech, která mohou uživatele zajímat. Uživatelům doporučujeme, aby se seznámili se zásady pro ochranu soukromí jiných webových stránek.

Cookies

Internetové stránky společnosti APAGCoSyst nepoužívají cookies. Aktualizace, opravy a vymazání osobních údajů. Chcete-li, aby byl vaše osobní údaje z našich záznamů vymazány, pošlete nám prosím e-mail s předmětem „Odstranit osobní údaje“.

Poskytnutí údajů vyžadované zákonem

Společnost APAGCoSyst smí poskytnout údaje, pokud jí to ukládá zákon – jinými slovy, jestliže se v dobré víře domníváme, že to vyžaduje zákon nebo že je to v zájmu ochrany našich zákonných práv.

Pravidelné změny zásad

Společnost APAGCoSyst své postupy v oblasti ochrany soukromí čas od času upravuje (např. za účelem sledování technologií anebo kvůli změnám zákona), a tyto postupy se tedy mohou změnit. Abyste byli obeznámeni s nejnovější verzí našich zásady pro ochranu soukromí, přidejte si prosím tuto stránku k záložkám v prohlížeči a pravidelně si ji znovu pročítejte.

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je učiněno jménem společnosti APAGCoSyst a platí od 22. 3. 2021. Tímto prohlášením nevzniká žádná dohoda mezi společností APAGCoSyst a uživateli, a žádné straně tím tedy nevznikají žádná práva.

Kontakty:
Evropa: +41.44.802.67.00
Severní Amerika: +1.586.744.1994

APAGCoSyst
Zentrum Staldenbach 13
8808 Pfäffikon
Švýcarsko

E-mail: info@apagcosyst.com
Internetová stránka:: www.apagcosyst.com